Ram Navami Puja Mantra- Shloks-Enchants-Shri Ram Aarti

Ram Navmi Festival is Grand Celebration in India and Ram Temples.In  Ayodhya Major Celabration of Birthday of Lord Rama or Ram Navmi Festival.Devotee of Lord Rama chant various super power manta of shri ram as “ Om Shri Ramaya Namah” and “Devotee read Ram charit Manas and Ramayan, Puja Mantra, Shloks,Enchants,Shri Ram Aarti and Sri Ram on that day and enjoy the video and audio bhajans in the admiration of shri ram .Here is put Ram Navmi Special Puja Mantra,Slhoks,Enchants,Shri Ram Aarti ;so you can read and Download this website and enjoy Ram Navmi Festival and get blessing Lord Rama.
Ram Navami Puja Mantra -Shloks -Enchants

Rama Mantra
Neelambhuj shyamalkomlang Sita Samaropitvambhagam
Pano Mahasaikacharoochapam
Namame Ramam Raghuvanshnatham

Rama Gayatri Mantra
Om Daserathaya Vidhmahe
Sita Vallabhaya Dheemahe
Thanno Rama Prachodayath.

Aadi Ram Tapovanadi Gamanam, Hatva Mrigam Kanchanam,
Vaidihiharanam Jatayumaranam, Sugreevsambhashanam,
Balinirdalanam Samudrataranam, Lankapuridahanam,
Pashchad Ravan Kumbhkaran hananam, Ayetadhi Ramayanam.
Shri Ram Aarti
Shri Ramachandra kripalu bhaju man,haran bhav bhai darunam. 
Nav kanj lochan, kanj mukh,kar kanj pad kanjarunam

Kandarp aganit amit chhavi,Navvnil jiraj sundaram, 
Pat pit manahun tadit ruchi,Suchi naumi Janakasutavaram.

Bhuj din bandu dinesh danav,dusht dalan nikandanam, 
Raghunand anand kand Kaushal,chandra Dashrath nandanam.

Sir krit kundaltilak charu,udar ang vibhushanam, 
Ajanubhuj san-chap dhar,sangramajit kharadushanam.

Iti badit Tulasidas Shankar,shesh muni man ranjanam, 
Mam hridai kanj nivas kar,kamadi khal dal bhanjanam.

Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsanvaro, 
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro.

Ehi bhanti Gauri asis suni,Siya sahit hiya harshin ali, 
TuIsi bhavanihin puji-puni mudit man mandir chali.

Jani Gauri anukal,Siya hiya harshu na jai kahi, 

Get Daily New Updates Like this Page